Tankar om maskulinitet och feminism

11:33 20 Nov 2020

Jag minns inte om jag hade några förväntningar på metoo, antagligen inte. Det var nice med en liten känsla av upprättelse, det var nice att killar i min omgivning började fundera över vilken deras roll i “allt detta” var, och även om jag inte var en av dem som tyckte uthängningarna i sig var “nice” förstår jag att de var absolut nödvändiga för att rörelsen skulle få den spridning den fick, bli det spektakel den blev. Ändå blir jag irriterad när jag tänker på metoo, att något som kändes så överväldigande mest tycktes resultera i att vi nu vet vilka kända gubbar som mer eller mindre kan klassas som förövare. Ingen faktisk politik. Inga debatter om hur vi som samhälle behöver arbeta för att undvika detta. Ingen väg framåt. Jag vägrar tro att skambeläggande är det enda effektiva verktyg vi har att använda i en strid mot “giftig maskulinitet” och patriarkala strukturer. 

Det händer att jag hatar killar. Det är ett svart förakt som blixtrar från hjärtat och ut genom ögonen när något sker som får mig att inse hur lite killar fattar av på vilka sätt jag är ofri, hur stor inverkan krafter jag har noll kontroll över har på mig och mitt liv. Hur mycket man som tjej böjer och snurrar på sig själv för att ta form efter andras behov, göra sig så enkel och liten som möjligt. Hur förnedrande det är att bli dömd efter hur man ser ut och ändå inte kunna låta bli att sträva efter just det. Hur läskigt det är att i intima situationer behöva lita på att den främmande mannen inte är en av dem man hört om. Hur sårande insikten om att ens killkompisar i många avseenden inte kan betrakta en på samma positiva sätt de betraktar sina manliga vänner är. Och detta är några de lättaste sakerna med att vara tjej, för jag har inte gått in på våldet, det sexuella och det som inte är det, det som kvinnor varje år dör av. Jag ser hatandet av killar som en nödvändighet, en sund respons på ett förtryck, som ett sätt att slå sig fri. Jag skulle aldrig tycka att någon borde försöka “jobba med” manshat. Ändå önskar jag mer av de som ser strukturerna. 

Det är märkligt, på ett sätt är alla som erkänner patriarkatet också överens om att det är något strukturellt, att det skär med sina vassa små knivar på en samhällelig nivå. Trots det behandlas många av de problem som uppstår till följd av patriarkatet som problem enskilda individer (män) har med sig själva. Ibland tänker jag att våra värderingar har sprungit om våra strukturer. För strukturerna är ju kvar, strukturerna uppfostrar fortfarande män till förövare, till okänsliga, empatilösa, våldsamma, maktgalna “monster”. Män lär sig att de behöver ta för sig för att få, framförallt i sexuella situationer. Där ska män vara självsäkra, veta vad de håller på med, inte tveka. Men så finns det också en annan röst, en som säger att de ska vara inkännande och försiktiga och veta precis var gränsen går. Jag menar inte att det är en omöjlig uppgift att balansera de två, många lyckas, men jag har sympati för att det för vissa är svårare än för andra. För många killar jag pratat med verkar sex vara en lika jobbig och (om än på andra sätt) skrämmande uppgift som för tjejer.

Detta betyder inte att killar inte ska hållas ansvariga för sexuella övergrepp; Ansvarsutkrävande är en självklarhet, det finns inga alternativ. Iallafall inte utan att ifrågasätta den fria viljan, vilket skulle kräva ett helt eget inlägg. Men vid förutsättningen att individer kan styra sina handlingar har vi alla en skyldighet att inte skada andra människor, just där spelar det ingen roll vilka ens anledningar är. Men samhället har också ett ansvar, ett större ansvar. Hur tar man sönder strukturer? Det är inte bara att vi behöver bestämma oss för att sluta upprätthålla patriarkala strukturer, även om enskilda individer kan “göra sitt” för att vi ska nå den värld vi önskar. Men mest av allt behövs en aktiv motrörelse, ett sammanhang att bygga förändring från, och för att nå framgång i en sådan rörelse behöver vi “alla” på vår sida. Vi behöver identifiera det som skadar oss, skadar de absolut flesta av oss, och sedan hitta strategier för hur vi tar oss bort.

Vi vet att kvinnors roll i ett patriarkalt samhälle är otacksam, avhumaniserande och farlig. Det kommer många fördelar med att vara man, vara den som bär på makten, men inte heller med mansrollen kommer frihet. Den är mindre otacksam, mindre avhumaniserande och mindre farlig än kvinnans, men den är fortfarande alla dessa saker, och att den inte är lika skadlig för de den tvingar sig på, gör inte att den inte är värd att behandlas som ett problem, för den är ett problem, ett stort problem. Kvinnorollen är hemsk på flera sätt, men det den iallafall gett mig är förmågan att ifrågasätta den, jag har lärt mig tänka på ett visst sätt som givit mig verktygen att kunna ta avstånd från den, medan själva ifrågasättandet av mansrollen fortfarande är att inte leva upp till samma roll, att vara feg eller svag eller feminin, vilket blir till en svårbrytlig paradox. Nästan alltid känner jag stor tacksamhet över att inte vara kille, inte bara på grund av min könsidentitet, utan också i detaljerna, som när min pojkvän berättar om våldet som tar sig en stor bit av många pojkars(!) liv. Hur det smög sig in redan på lågstadiet, kanske till och med tidigare, när de fortfarande var barn, och sedan egentligen aldrig lämnade. Hur uppfostrar man en pojke, när man både vill förbereda honom på världen som den är, och samtidigt lära honom vara en “bra person”?

Konflikter mellan män beskrivs ofta (av män) som mer “tacksamma” än de mellan kvinnor. Mellan män ligger det inget under ytan, aggressiviteten är direkt och inte passiv, män snackar inte skit om varandra utan löser det direkt, med våld eller för höga röster. Det låter fruktansvärt! Alla dagar i veckan tar jag passiv aggressivitet framför direkt. En verkligt sorglig sak med mansrollen är att den sätter män i en situation där de för att leva upp till den också måste fortsätta försvara den. 

Världen är hård, för nästan alla. Inte bara på grund av patriarkatet. Vi befinner oss också i en rasande kapitalism som mer och mer alienerar oss från verkligheten och varandra. För mig är kapitalismen oerhört maskulint kodad: den är hård, våldsam och hierarkisk. Med det menar jag inte att ett feminint språk eller en feminin blick skulle “lösa problemet med kapitalism”, inte ens jag är så naiv, men jag tror att det blir svårare för oss att se andra sätt än det kapitalistiska, på grund av hur högt det maskulina värderas. För att ta oss vidare behöver vi bli av med en viss typ av maskulinitet och idéen om att den är värdefull, vi behöver sammanhang där den inte är värdefull. 

Att kunna älska och knyta ann till människor är avgörande i en värld som är kall som vår, och ur det hemska föds gemenskap. Det är lätt att hitta sin identitet i hur mycket samhället nekar en. Det är enkelt att känna närhet med människor som på exakt samma sätt som man själv upplever att världen skadar och bryter, det är befriande att få ta del av andras identifikation. Få sådana sammanhang finns för män, för dem att kunna prata om på vilka sätt de lider av samhället. Att inte kunna delta, att ibland till och med aktivt stängas ute från gemenskapen kring känslan av alienation och offerskap, skulle jag tro påverkar den som upplever sig också lida av dessa saker, även om han inte har språket att kunna beskriva det för sig själv. För den som påstår att män inte lider av samhället saknar både klassperspektiv och förståelse för patriarkatet. Vi behöver varandra så mycket, vi behöver nära, intima och kärleksfulla relationer med andra människor. 

På grund av hur mansrollen är utformad är det många män som aldrig på riktigt lär sig älska, för den enskilde är detta en tragedi. Till och med (eller kanske just därför) bland mina mest medvetna vänner är det många killar som beskriver hur svårt de har med viss typ av intimitet och hur mycket kunskap om relationer de känner att de gått miste om. Och även om det blivit bättre i vuxen ålder är såren från långa perioder av liten eller ingen riktig närhet med andra människor ännu ömma. Inte konstigt. Mansrollen är inte bara farlig för de kvinnor som kommer i kontakt med män som drabbats av den, utan också för männen själva. Hur mycket en individ påverkas av mansrollen varierar givetvis till följd av andra omständigheter, och hur svårt det är att lära sig saker som kodats som feminina beror med stor sannolikhet på graden av variation. Men bara för att det inte är omöjligt för vissa män att lära sig älska kan det ändå vara så pass svårt att många misslyckas. 

Anledningen till att någon blir “incel” är inte för att just den personen föds med en inneboende tro på att kvinnor är skyldiga dem sex, och att denna tro leder till ilska och frustration, som leder till mer utanförskap, utan på grund av att samhället lär honom det. Det är mycket begärt att människor ska möta dessa inte bara själviska och sexistiska utan också potentiellt farliga människor med värme och förståelse, och jag “kräver” (som att jag skulle kunna kräva något av någon) det lika lite som jag kräver att folk ska sluta hata män. Det är sunt och viktigt att call out beteenden hos människor som skadar andra, eftersom det socialiserar om en individ och i förlängningen individer. Men jag önskar ändå ett annat fokus, från den enskilda till det samhälle som format henne, eller ja, honom. Hur häver vi dessa strukturer och hur får vi män att engagera sig i sin egen frigörelse? Vi behöver att rimligare grupper tar vara på de negativa känslor män upplever på grund av vårt skeva samhälle, annars är vi fast i en evig loop av Jordan B Petersens-besatta killar med märkliga idéer om att det är kvinnors och feministernas fel att de mår som de gör. För män är, som jag nu sagt flera gånger, inte heller fria. Patriarkatet tvingar in dem i roller av förövare, in i en viss sorts maskulinitet där de vaktar varandra och gemensamt tvingar utvecklingen i en riktning som är destruktiv för alla. Vilket typ av uppvaknande behöver vi för att något ska förändras på riktigt? 

36 kommentarer | “Tankar om maskulinitet och feminism”

Skriv kommentar
Tillbaka upp
 1. Mellanmjölk? skriver:

  Intressant inlägg i viktiga ämnen att diskutera, framförallt som du beskriver, på en samhällelig nivå. Håller med i en del av dina reflektioner och en del inte.

  Tror dessvärre inte på ”Men mest av allt behövs en aktiv motrörelse, ett sammanhang att bygga förändring från, och för att nå framgång i en sådan rörelse behöver vi “alla” på vår sida.”.
  Vi lever i en värld som brottas mellan kaos & ordning, progressiva och konservativa rörelser m.m. Utifrån det kan det ses att ett hälsosamt samhälle behöver samtala och debattera mer, med öron och munnar som inte hindras av ideologisk övertygelse.
  En total övertygelse om ”kvinnors och feministernas fel” kan ses som destruktivt och ensidigt till en mycket komplex sak som svar på varför människor lider, på samma sätt som motsatsen.

  Det uppvaknade som du söker kanske kan delvis finnas i att det som vänster och det som är höger inom politiken behöver inse att det behöver varandra, och inte demonisera varandra. Det låter väl betydligt enklare sagt än gjort, men vid diskussion om exempelvis patriarkatet så är det viktigt att lyssna till båda sidor och att då inte blint förenkla ena sidan i frågan till ett manshat och andra sidan till ett kvinnohat. Extremerna finns givetvis, men där emellan finns det mer att förstå, för ett gemensamt uppvaknande.

  Tror du att det finns något sunt i det jag förmedlar eller är det bara orealistisk mellanmjölk?

  1. Theresa skriver:

   Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i ett förhållande med Anderson i flera år gjorde han slut med mig, jag gjorde allt för att få tillbaka honom men allt var förgäves, jag ville ha tillbaka honom så mycket på grund av den kärlek jag har till honom, Jag bad honom med allt, jag gav löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en trollformler som kunde hjälpa mig att besvärja honom för att få tillbaka honom men jag är typen som aldrig trodde på trollformel, jag hade inget val än att prova det, jag mailade trollformlern, och han sa till mig att det inte var några problem att allt kommer att vara okej innan tre dagar, att mitt ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han förtrollade och överraskande nog den andra dagen, klockan var runt 16.00. Mitt ex ringde mig, jag blev så förvånad, jag svarade på samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag blev så glad och gick till honom. Det var så vi började leva lyckliga tillsammans igen. Sedan dess har jag gett ett löfte att alla jag känner som har problem med relationen, jag skulle vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla trollformaren som hjälpte mig med mitt eget problem. Hans e-post: {drogunduspellcaster@gmail.com} du kan maila honom om du behöver hans hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.
   1) Kärleksbesvärjelser
   2) lösning och botemedel mot all sjukdom
   3) Örtkur för alla sjukdomar/sjukdomar
   4) Äktenskapsbesvärjelser
   5) Graviditetsbesvärjelse
   6) Uppbrottstrollformler
   7) Dödsbesvärjelse
   8.) Du vill bli befordrad på ditt kontor
   9) vill tillfredsställa din älskare
   10) Lotteri
   Kontakta denna fantastiska man om du har några problem för en varaktig lösning
   genom {drogunduspellcaster@gmail.com}

  2. Kristina skriver:

   Jag är så glad att min man är tillbaka efter att han lämnade mig för en annan kvinna (drogunduspellcaster@gmail.com ). Min man och jag har varit gifta i ca 7 år nu. Vi är lyckligt gifta med två barn, en pojke och en flicka. För 3 månader sedan började jag märka något konstigt beteende från honom och några veckor senare fick jag reda på att min man träffar någon. Han började komma hem sent från jobbet, han brydde sig knappt om mig eller barnen längre. Ibland går han ut och kommer inte ens hem på ca 2-3 dagar. Jag gjorde allt jag kunde för att åtgärda det här problemet men utan resultat. Jag blev väldigt orolig och behövde hjälp. När jag surfade på internet en dag kom jag över en webbplats som föreslog att Dr OGUNDU kan hjälpa till att lösa äktenskapliga problem, återställa trasiga relationer och så vidare. Så jag kände att jag borde prova det. Jag kontaktade honom och berättade för honom om mina problem och han sa till mig vad jag skulle göra och jag gjorde det och han gjorde en trollformel åt mig. 24 timmar senare kom min man till mig och bad om ursäkt för de fel han gjorde och lovade att aldrig göra det igen. Sedan dess har allt återgått till det normala. Min familj bor lyckligt tillsammans igen.. Allt tack vare Dr OGUNDU. Om du har några problem kontakta honom så garanterar jag att han hjälper dig. Han kommer inte att göra dig besviken. Maila honom på: (drogunduspellcaster@gmail.com)
   1. Ta med din älskare
   2. Ta med din man/hustru.
   3. lösning för alla problem
   4. pengar besvärjelse
   5. Vinn på lotto.
   6. befordran på kontor
   7. hjälpa dig att bli gravid
   8. Fullständig bot av alla slags sjukdomar
   9. äktenskapsförpliktelse och så många fler.

 2. Brilliant skrivet, Myrna! En djuplodande analys av alla de faktorer man måste ta i beaktande när det gäller maskulinitet och feminism! Bravo, Myrna! ❤️🔝❗️👏❤️

 3. Tjolahopp Utopi skriver:

  Tjolahopp tjolahej Myrna.

  Lyssnade på din del i Gott Snack idag. Önskar att du beskriver din samhällsutopi i ett inlägg här.

  Tjolahopp tjolahejdå Myrna.

  1. atas4d skriver:

   Playing on the Atas4d site, the world of online dexterity, Pragmatic Play has become one of the most famous game developers. They offer a wide variety of interesting and entertaining slot machines, such as Gates of Olympus, Starlight Princess, Sweet Bonanza, Gates of Gatot Kaca, Gates of Aztec, Monkey Madness, Tree of Riches, and Money Mouse. In this article, we will discuss the algorithm Pragmatic Play slot machines which include odds, jackpots, luck, strategy, winnings and all other interesting aspects. For clearer information, you can visit our website https://yf221.com/

 4. Jeff Jehonne skriver:

  I got my ex love partner return back to love and trust me more than ever before, i follow simple instructions from great Love spell caster via his personal email i was able to communicate and get instant help from him to restore my marriage love and happiness (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com) you can as well get same help from him today to bring back lost love or restore broken relationship and divorced partner can return back to love. it is possible because it work for me within 2 days, my ex love man called me on phone to apologize to me and right now we are both living together in love and happiness. thanks to Dr.Oduduwa for his talented and gifted powers to bring back ex.

 5. wheredle skriver:

  wheredle tests your geography knowledge

 6. 123เบท skriver:

  This is a perfect sort of information need to be shared in bulk 123เบท

 7. Erica Joe skriver:

  GlucoTrust is a natural supplement which is beneficial for controlling blood sugar levels in the body. Increasing blood sugar levels is a common problem which can be found among most of the people nowadays. This can lead to diabetes. In most of the cases, it can lead to heart attacks which is a major cause of death today. So GlucoTrust controls the blood sugar levels inside the body and converts carbohydrates into useful energy which helps to be active and healthy also. GlucoTrust is a medically proven formula and the most effective one among all the supplements available in the market for this particular cause.

 8. Top Follow APk skriver:

  Top Follow APk : https://topfollowapkdl.com Social media has become a huge part of our lives, hasn’t it? Nowadays, it seems like everyone using Instagram, Facebook, Twitter, and a whole bunch of other social media apps. And let’s be real, we all want to get popular by racking up followers and likes on our posts. I mean, who doesn’t want to be Insta-famous, right?

 9. John Harkins skriver:

  Get inspired and discover how companies are implementing the multimodal GPT-4 model to power new AI use cases. Visit GPT AppX to explore the possibilities.

 10. Kevin Martin skriver:

  Thoughts on masculinity and feminism in a world that is becoming more and more anti-male, masculine masculinity is becoming the new feminism.

  Best General Contractors in Kennewick

 11. Everything you put into this article. It has amazing knowledge. I don’t think you can figure it out, you’re very talented.

 12. kanpat88 skriver:

  Thank you. It’s good for me. บาคาร่าvenus

 13. Goku Tu skriver:

  i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..Goku To

 14. vlone skriver:

  Shop the latest collection of cheap vlone sale, now enjoy free shipping now! Follow me to come to our vlone red and white.

 15. Soloop App skriver:

  Soloop App Thanks a lot for sharing this with all of us you really understand what you’re talking approximately!

 16. kunal tomar skriver:

  Independent Call Girl in Delhi Certain call girls are necessary if you want to enjoy yourself in bed.

  1. atas4d skriver:

   Playing on the Atas4d site, the world of online dexterity, Pragmatic Play has become one of the most famous game developers. They offer a wide variety of interesting and entertaining slot machines, such as Gates of Olympus, Starlight Princess, Sweet Bonanza, Gates of Gatot Kaca, Gates of Aztec, Monkey Madness, Tree of Riches, and Money Mouse. In this article, we will discuss the algorithm Pragmatic Play slot machines which include odds, jackpots, luck, strategy, winnings and all other interesting aspects. For clearer information, you can visit our website https://67573456.com/

 17. kunal tomar skriver:

  Some people refuse to sign up with Escort in Delhi because they think they are all frauds.

 18. I want to know how much effort you put into creating this wonderfully informative website.

 19. Very simple to understand . I will definately like to read more from you. Its just soamazing

 20. Justin Taylor skriver:

  Thank you so much admin for uploading such amazing content with us your blog is really helpful for me.

 21. fnaf security breach skriver:

  I read this post and, if possible, I’d want to give some fascinating topics or suggestions to you. Perhaps you could refer to this topic in your next article. I’d like to learn more about it! To relax and have a good time, try playing fnaf security breach.

 22. The content of your article page is great, I found the content pretty good and useful to me, thank you for sharing.

 23. 18plustiktok skriver:

  TikTok 18 Plus APK represents a specialized version of the widely popular TikTok app, tailored specifically for adult users aged 18 and above. This variant aims to offer an experience that aligns with the interests and appropriateness levels expected by an adult audience, distinguishing itself from the standard version of TikTok through its content filters and features.

 24. Engaging with ‘Thoughts on Masculinity and Feminism’ is a profound exploration into the evolving dynamics of gender. A thought-provoking blog that sparks crucial conversations on modern identity and equality.

 25. John Nixon skriver:

  It’s an amazing blog post, and it is really helpful as well.

 26. henry skriver:

  your post was very helpful to me.

 27. victor skriver:

  thanks for sharing informative post.

  1. aviantogel skriver:

   Welcome to the PG demo slot site. Are you looking for a site that provides demo slots and demo slots from leading providers such as Pragmatic Play and PG Shot, if you have visited the website https://xf7d.com/

 28. Pearl skriver:

  I love how this blog caters to a wide audience. The information is presented in a way that’s inclusive and understandable, making it a valuable resource for many. shell pearl wholesaler

 29. Thor Flash skriver:

  ความเป็นชายและสตรีนิยมเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและต่างกันไปในหลายวัฒนธรรมและสังคมทั่วโลก ความเป็นชายและสตรีนิยมมีผลต่อวิวัฒนาการของสังคมและมีผลกระทบต่อทัศนคติ การมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มีหลายมุมมองและสามารถเจอความเท่าเทียมกันได้ที่เกม PGSLOT เครดิตฟรี ที่ https://www.pgslot.to/บริการ/เครดิตฟรี/ เพราะในเกมให้ความเท่าเทียมกับผู้เล่นทุกคนที่ไม่มีความซับซ้อนหรือเงื่อนไขที่เยอะทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับทุกเพศและมีเครดิตให้กับทุกคนในการเล่นอีกด้วย ต่อไปนี้คือบางความคิดเห็นที่สามารถพบเห็นได้:
  1. ความเสมอภาค: มีการสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างเพศทั้งชายและสตรี เหล่านี้เชื่อว่าทั้งสองเพศมีคุณค่าและสามารถทำหลายอย่างได้เท่าเทียมกัน การเสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศสามารถช่วยให้สังคมมีความยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน
  2. ภาพลักษณ์เพศ: บางคนอาจเห็นด้วยว่ามีภาพลักษณ์เพศที่มีอิทธิพลมาก่อนอย่างมาก หรือกล่าวในคำอีกนัยหนึ่งคือ ”สตรีต้องสวย ชายต้องแข็งแกร่ง” การที่สังคมมองเพศแบบนี้อาจสร้างความกดดันและข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นต่อทั้งชายและสตรี
  3. สิทธิและอิทธิพล: การแบ่งแยกบางสิ่งอาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิและอิทธิพล ในบางสังคมอาจพบว่าชายมีสิทธิและอิทธิพลมากกว่าสตรีหรือในทางกลับกัน
  4. การสังเคราะห์สภาพวิวัฒนาการ: มีความคิดเห็นที่เชื่อว่าเพศทั้งสองมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน และการที่มีการร่วมมือระหว่างชายและสตรีสามารถช่วยเร่งรัดการพัฒนาทางสังคม
  5. การยอมรับความหลากหลาย: บางคนเชื่อในความหลากหลายของบทบาททางเพศและสิทธิ เข้าใจว่าไม่มีวิธีเดียวในการเป็นชายหรือสตรี และการยอมรับความหลากหลายนี้สามารถสร้างสังคมที่รับรู้และเคารพความแตกต่าง
  การเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของความเป็นชายและสตรีนิยมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างยั่งยืน

 30. Eden skriver:

  Very good article; it provided me with a lot of useful knowledge. As a blog, please continue to share more. I’ve added it to my bookmarks so that I can keep up with you

 31. SAFE TOTO skriver:

  Hats off to the author for crafting such a well-written and engaging piece. I look forward to reading more of their work in the future! 첫충사이트

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentarer på ng.se granskas i efterhand. Allt innehåll som vi bedömer som olagligt, liksom personliga påhopp, rasisiskt, sexistiskt eller på något sätt stötande kommer att raderas.

Vi polisanmäler alla kommentarer som bryter mot svensk lag. Detta för att värna om våra skribenter och läsare.

Skriv kommentar
Tillbaka upp

Mest läst på NG