Vi måste stoppa exotifieringen av rödhåriga

9:39 21 Apr 2017

Det är tid för mig, för oss, att sätta ner foten. Jag skriver detta för min egen skull, för mina syskon världen över, men framförallt för framtidens gingerkids – så att de aldrig ska behöva höra fraser som ”du vet vad man säger om rödhåriga va?”.

Vad som slutligen fick mig tappa det var den här mycket delade Buzzfeedartikeln med rubriken ”This photographer traveled to 20 countries to highlight the beauty of redheads”.

På svenska: Brian Dowling är fotograf och har rest till tjugo olika länder för att fota rödhåriga tjejer. Eller på ren svenska: Brian har varit på gingersafari. Därefter startade han en Kickstarter för att kunna ge ut boken Redhead Beauty. Han ber alltså främlingar om pengar för att han ska kunna lajva Packat och Klart – Ginger edition. Som om det inte var provocerande nog säger Brian till Buzzfeed: ”It started as a fun Instagram project”. Här åker varningsflaggan direkt upp i luften – inget bra har nämligen någonsin kommit ur ett “roligt instagramprojekt.

Vid första anblick verkar det som att Brian gör något fint, att han är genuint intresserad av att göra världen till en bättre plats när han säger saker som: ”Because redheads are unique and awesome.

Men låt er ej luras, då jag ska förklara varför!

För det första, Redhead Beauty? På riktigt? Hade folk tyckt det var uppfriskande om någon släppt böcker om andra grupper på det sättet? Jewhead Beauty, Gayhead Beauty?  Jag vågar svara nej på den frågan. Brian förklarar för Buzzfeed att han kände sig manad att göra detta fotoprojekt för att han ville belysa vad vi rödhåriga får utstå. För Brian vet nämligen hur hemskt det kan vara för oss eftersom Brian gamle gode BRUNHÅRIGA Brian själv varit utsatt: ”Redhead bullying is a REAL issue as I was even bullied for numerous year in school just for dating a redhead.” Jaaahopp, nu är det vårt fel att han blev mobbad i skolan också? BACKA BRIAN!
Att Brian blev mobbad hade förresten antagligen inget att göra med vem han dejtade, utan berodde helt enkelt bara på att han var – och är – en sån otroligt irriterande jävel.


Undertecknad som barn när hon ler på utsidan, men gråter på insidan eftersom hon på rasten blivit kallad ”moroten” .

En grej dock som vi kan ge Brian är att det känns uppfriskande att han är väl medveten om att han inte kan förändra världen: ”I want people to know I am not expecting to change the world nor can one man photograph every type of redhead in the world.” Tur han la in denna brasklapp, en sekund trodde jag faktiskt att en bok med foton kunde lösa världsfreden. Att han inte kan fota varje “typ av rödhårig” i världen är förresten kod för “jag fotar bara tjejer jag vill knulla.”

En kan luras av Brians syfte med projektet och tänka, att det uppmärksammar ett stort problem för en specifik grupp. Men det han i själva verket bidrar till är objektifieringen av rödhåriga. Att vi ses som vackra väsen, som mänskliga enhörningar, är inte något som gynnar oss. Det gynnar bara Brian och hans hard on.

Men hej, jag har kanske fel. Kanske läser en fellow rödhårig Brians bok och känner stolthet. De tjejerna som ställde upp att bli fotograferade kanske känner att de har gjort något gott för världen, att de äntligen fick bli sedda på rätt sätt. Som människor, som individer.
Kanske är jag bara jävligt förbannad över att JAG ännu inte haft privilegiet att bli sedd av Brians konstnärliga blick. Tänk om jag OCKSÅ hade velat ha en liten go fotosession med Brian? Det minsta man kan begära är väl i alla fall att bli tillfrågad, Brian? Jag hade ANTAGLIGEN tackat nej, men jag hade velat ta det beslutet själv!!!1

Hör du det Brian? Ring mig.

/Camilla.

 

Foto på Nicole Kidman av: Rita Molnár, cc-by-sa-2.5,2.0,1.0

74 kommentarer | “Vi måste stoppa exotifieringen av rödhåriga”

Skriv kommentar
Tillbaka upp
 1. sddssds skriver:

  Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will https://kodi.software/download/ write many more posts like this one.

  1. domyassignmentforme skriver:

   Activity figures and dolls will be dull haired, pretty and attractive, yet Raggedy Ann will have dropped off the radar. Redheaded jokesters will have all gotten into their little vehicles and driven away, never to return. Help With My Assignment

  2. Travelocity has some of the best deals on vacation packages. Bundle your flight and hotel together to save on your next vacation!

 2. sddsssds skriver:

  Thank you so much for this. I was into this issue and tired to tinker around to check if https://tracktrace.onl/usps/ its possible but couldnt get it done. Now that i have seen the way you did it, thanks guys
  with
  regards

 3. Christy Walton skriver:

  Letar du efter ett skuldkonsolideringslån, osäkrade lån, affärslån, hypotekslån, billån, studielån, personliga lån, riskkapital etc.! Jag är en privat långivare, jag ger lån till företag och privatpersoner med en låg och rimlig ränta på 2%. E-post till: christywalton355@gmail.com

 4. I found this article so much intellectual and the cause you raised i the article is very accurate and we should have stopped the exotification of the Redhead people.

 5. Red hair happens normally in one to two percent of the human populace, showing up with more prominent recurrence among individuals of Northern or Northwestern European family line and lesser recurrence in different populaces.

  1. If you’re looking to pick up new apple products, be sure to check in at Forbes. Find all the latest Apple promo codes and Apple coupons right here.

 6. curatiocbd skriver:

  Buy Nano CBD Products| Nanoemulsifying Cbd Products| Curatio – Curatio CBD: Buy our nanoemulsifying CBD products with our proprietary technology to deliver full-spectrum CBD without THC. Get our nano CBD products to support your well-being

  Source: Buy Nano CBD Products

 7. Linda skriver:

  Thank you for sharing such an interesting story, I am sure that such biographies inspire many people to certain changes and fateful decisions. I decided that I would devote more time to my hobby thanks to the excellent service https://essaysservice.com/help-with-writing-synopsis.html

 8. HP is one of the best printer Manufacturer company in the world and they provide best and rapid customer service. Call HP printer Customer service number to get help with all problems related to HP Printer.

 9. AOL offers a range of integrated products and properties including communication tools, services and subscription packages. http://www.aol.com offcial site is official website of AOL, here you will find solutions for your all types of AOL products.

 10. assignmentdoer skriver:

  You don’t require anything however the best of financial matters task help around. What’s more, as a matter of fact the specialists related with can get you the best arrangements.

  Do My Economics Assignment

 11. Johnson skriver:

  Great post, fun and full of information. But most of all, I like the way you write. You have to tell me what they will do about
  Cheap Online Shopping UK

 12. Monika Jacob skriver:

  After reading this staggeringly post, I feel that I am indebted to you. I am a follower of Masters Dissertation Writing Service and now I feel I have to follow you for get in touch with the latest posts.

 13. compress2impress skriver:

  It was very well authored and easy to understand. nyc cpr certification

 14. Rico Shenk skriver:

  I want to show you this service https://elitewritings.com/ There are many writers who are ready to help us at any time. This is very important for us.

 15. Order Assignment help & Secure Highest Grades at a lowest price of ($9/page). Assignment writing service provided

 16. Our in-house photography services team made up of professional photographers can add value to your website with high-resolution team photos, corporate

 17. 3hsmartusa skriver:

  Thanks for sharing an informative article. I found it very interesting and unique. The writing technique is amazing. https://3hsmartusa.com

  1. The Tamworth Golden Trim Bed is the ideal choice for making modern bedrooms magnificent. Whether the bedroom needs to focus on style or substance

 18. JangD skriver:

  Hey Dork, how are you?? I’m fine here listening to your favorite songs and remembering your broken promises. It’s been a year since you’re gone and people still blame me for your suicide. I guess….it was my fault I shouldn’t have gone to the competitions.
  I love you and I miss you so much. Please come back….I’m lonely…..please friday night funkin

 19. What girl child photo.. so beautiful..

  1. Cosmetics produces an exclusive range of high quality Real Attars, Arabian & Western Fragrances. By the Grace of Allah we are doing creative work and developing new brands every day, under the very competent team of designers, perfumers & chemists, who are empowered with dedication and commitment.

 20. Jeniffer Nelson skriver:

  There are many stories regarding sibling issues, but all of the looks so interesting and pretty cute to anyone! I have been working for an online platform https://flirtymania.com/ar/p , you could visit here for having free random videos facilities across the world. Different people have different opinions and ideas, but the most approximate statement should be taken into consideration!

 21. cookie clicker skriver:

  Here’s a great post that I came across and I’ve been searching for this kind of post for the past week or so. Thank you so much and will be looking for more posts from you.
  flip coin

 22. mark person skriver:

  Very well written article. Thanks for sharing. ppc bid management tools

 23. oliyanabeth skriver:

  We can say that EXOTIFIERINGEN is some creates negative impact anyone.
  buy essay cheap

 24. Robert Cooper skriver:

  Your article is wonderful. I have read new information. I am looking for discussion post help https://123helpme.org/articles/write-my-discussion-board-answer/ I am short of time to write an essay on my own. Looking for someone to ask for assistance.

 25. Susan Irvin skriver:

  Are you tired of work and looking for help? Here https://studyfy.com/homework-help gathers the best companies, thanks to which you can perform quality and fast homework. Contact us and you will not regret it.

 26. tgdrbhhr skriver:

  edyhcyghhy

 27. James skriver:

  Very helpful and Informative blog and I will definitely share this with my all friends

 28. The content is very interesting and I will love to read more information like that. https://3hsmartusa.com/

 29. temple run skriver:

  Your content is nothing short of bright in many forms. I think this is friendly and eye-opening material. I have gotten so many ideas from your blog. Thank you so much

 30. krystal charles skriver:

  Hello,have a great gaming experience. vex 6

 31. I had the option to think a great deal while seeing this post. I will pass this blog to many individuals. Certainly a decent blog is excellent. Much thanks to you for sharing. Go ahead and visit my site

 32. I had the choice to think an incredible arrangement while seeing this post. I will pass this blog to numerous people. Positively a respectable blog is superb. Much gratitude to you for sharing. Feel free to visit my site nasa bomber jacket

 33. Examining this kind of blog is such a delight to know since you share your understanding or advices to your perusers/swarm that obviously help them with chipping away at themselves. We offer cutoff points to those that usage the response for unquestionably the initial time, similarly as helpful terms of participation for routine customers. bomber jacket men

 34. Your content is nothing short of bright in many forms. I think this is friendly and eye-opening material. I have gotten so many ideas from your blog. Thank you so much

 35. poppy playtime skriver:

  Thank you for sharing, great article. I appreciate the news you share.

 36. Buy Dissertation skriver:

  We can guarantee you to composing your task relies upon your subjects and kinds of tasks. The time span might be changed by your requirements. Essentially give us a cutoff time and your task will be in your grasp before that. Likewise, costs might fluctuate some of the time based on the cutoff time and length of the coursework.

 37. I don’t know what’s wrong with being a redhead; I find them amazingly beautiful. This must not be even a point of discussion. Due to such and other such cliché judgments; I’m having my dissertation done on human behaviors by taking services from Dissertation Discussion Writers. I hope that they’ll do justice with the topic so I can share it with the public as well.

 38. dave skriver:

  yes it is indeed redhead people’s are not supposed to tolerate such behaviour of their i’ll share this info. right after i get done with watching anime, you also can get your favourite one from here best Netflix anime it has a list of best anime to watch.

 39. dave skriver:

  that is something wortth of sharing with my indian friend who’s in a business with the help of Top web hosting providers in India it suggest him the best of the web hosting tool for his website.

 40. AS AN INDIVIDUAL WE FACE THESE TYPE OF ISSUES MOST OF THE TIME.GLAD TO SEE THIS KIND OF RELATABLE POST

 41. Charming post it is extraordinarily helpful thankful for share it. We have a web based store of cowhide coats and Puffer coats. we are offering in general free transportation.

 42. Anna skriver:

  Intriguing post it is exceptionally useful much obliged for share it. We have an internet based store of cowhide coats and Puffer coats. we are offering overall free transportation. white leather jacket

 43. dev baker skriver:

  Today, I come across your article, this article is wonderful, the content in this article is relevant and understandable. ”Write for us” + beauty. I can’t wait for next one . A great thanks for you.

 44. infected days skriver:

  I am quite impressed with the Tip you shared. Very useful tips and worth learning!
  poppy playtime

 45. Hey, it’s nice article keep posting this type of article. So that I can enhance our knowledge. Actually, we have to always enhance our knowledge because I am professional dissertation writing servic provider and for these reasons, I have to enhance our knowledge time to time. So that help students for their thesis and getting help from me they can achieve good grades in their academic sessions.

 46. Anthony Mullian skriver:

  Great Read! you always bring something new in your blogs and I must say WOW! you are doing just great. You are walking dangerously close to having a millstone place around your neck, next to a very deep ocean; and if you are an authentic, learned, knowledgeable, and wise Christian, then you already are aware of this certainty. My prayers are with you.

 47. We are well versed with your class requirements and can provide great services. Plus, you don’t have to worry about attendance because we are available 24/7 and 365 days.

 48. Do my Homework skriver:

  Preparing an outline can help you order pieces of information well in an essay in order to support your thesis statement most effectively.

 49. joker costumes skriver:

  Today, I come across your article, this article is wonderful, the content in this article is relevant and understandable. ”Write for us” + beauty. I can’t wait for next one . A great thanks for you.

 50. Today, I go over your article, this article is great, the substance in this article is pertinent and justifiable. ”Compose for us” + magnificence. I can hardly wait for next one . An extraordinary a debt of gratitude is in order for you. joker costumes

  1. I’m very happy to look at your publish. Thanks a lot. I appreciated your blog. Thank you for the information and sharing. Desirable activity is excellent for good fortune

   1. I’m very happy to look at your publish. Thanks a lot. I appreciated your blog. Thank you for the information and sharing. Desirable activity is excellent for good fortunePeaky Blinders Costume

 51. Susan Chapman skriver:

  Informative! much to learn from your post. Thanks for sharing.

 52. run 3 skriver:

  Your site is meaningful; I’ve read a lot of other blogs, but yours has persuaded me; I hope you’ll have more fantastic blogs to share with people in the future.

 53. very nice. and its useful

 54. bill buddies skriver:

  I really love to read this article

 55. C.R skriver:

  nice one

 56. Now get your female massage services in indhiranagar from expert female therapist at best prices.Feamle client can get comfortable service with the female therapist in your locality from massage Izspa.

  Visit female to male massage in Indiranagar

 57. run 3 skriver:

  Thanks for the useful sharing, I will often come back to read the articles

  1. hoathailai skriver:

   I love blogging, and I come here often to collect useful information and knowledge, wish the blog to grow more and more bubble shooter

 58. Henry Rosie skriver:

  I am feeling delight after reading your post, because it has exceptional information. Biographic have great impartation on our lives and inspires many people to certain changes and authentic decision. I suggest you a website that have expert of writing services and help out you to improve your skills.

 59. GST Calculator skriver:

  GST software provides you with the best GST Billing and Return Filing experience.

 60. CDM is an Online Office Management software for practising chartered accountant, company secretary, tax consultants, advocates. anytime anywhere access your office details.

 61. Luna skriver:

  Jag tycker om att läsa bra bra innehåll här på bloggen… Jag har en liknande situation som hände mig för några månader sedan, min manfamilj gillar inte mig, du har ett barn tillsammans men ändå ville hans familj att han skulle gifta sig till en annan kvinna som bor i samma grannskap, och även damen i fråga har redan haft en kärleksrelation med min man och hon hade gått långt för att starta en ond kärleksförtrollning för att avleda min mans uppmärksamhet från mig och vårt barn, så jag har har kämpat för att överleva helt ensam de senaste 3 åren och vårt barn är bara två år gammalt, jag gjorde allt för att få honom att stanna och ta hand om vårt barn tillsammans men på grund av den mörka magins natur har den andra kvinnan redan gjort på honom, min man att inte lyssna på mig och inte heller vilja rikta ögonen på mig och vårt barn, så jag berättade detta för en vän och hon rådde mig att kontakta en andlig mentor och far som Dr.Oduduwa från en afrikansk nation i Sahara, jag kontakta honom online och vi gjorde gratis konsultation online, efter r då försäkrar han mig att han kan vända bort den onda besvärjelsen på honom och sedan kommer min man att återgå till sina normala sinnen och återvända till mig och vårt barn, så jag gjorde allt han sa åt mig att göra och jag följde noggrant allt hans instruktion att be en besvärjelsebön i mitt hus, och sedan utförde han all annan andlig rensning för min räkning i sitt tempel. bara två dagar efter att den onda besvärjelsen togs bort från min man fick jag ett missat samtal och ett röstmeddelande från min man som grät och bad mig om ursäkt och han sa att han kommer tillbaka för att träffa mig och vår son nästa dag, så jag var lite förvånad och jag sa ok jag kommer att vara hemma. igår kväll kom min man tillbaka hem till mig och han knäade ner och bad mig om ursäkt. Jag förlåter honom och fram till idag lever vi tillsammans som en lycklig familj och han älskar mig mer än någonsin tidigare just nu. Så det finns lösning på alla problem i livet, bara det vi inte vet kan vi få tillgång till. Idag delar jag detta mitt verkliga vittnesbörd med er om någon är här och letar efter en sådan lösning för att få tillbaka ex och kanske återställa ett trasigt äktenskap eller ett trasigt förhållande kan fixas inom två dagar. Jag rekommenderar starkt att du konsulterar Dr.Oduduwa online gratis konsultation via; https://wa.link/q5f107
  (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)
  .,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentarer på ng.se granskas i efterhand. Allt innehåll som vi bedömer som olagligt, liksom personliga påhopp, rasisiskt, sexistiskt eller på något sätt stötande kommer att raderas.

Vi polisanmäler alla kommentarer som bryter mot svensk lag. Detta för att värna om våra skribenter och läsare.

Skriv kommentar
Tillbaka upp