Vi måste stoppa exotifieringen av rödhåriga

9:39 21 Apr 2017

Det är tid för mig, för oss, att sätta ner foten. Jag skriver detta för min egen skull, för mina syskon världen över, men framförallt för framtidens gingerkids – så att de aldrig ska behöva höra fraser som ”du vet vad man säger om rödhåriga va?”.

Vad som slutligen fick mig tappa det var den här mycket delade Buzzfeedartikeln med rubriken ”This photographer traveled to 20 countries to highlight the beauty of redheads”.

På svenska: Brian Dowling är fotograf och har rest till tjugo olika länder för att fota rödhåriga tjejer. Eller på ren svenska: Brian har varit på gingersafari. Därefter startade han en Kickstarter för att kunna ge ut boken Redhead Beauty. Han ber alltså främlingar om pengar för att han ska kunna lajva Packat och Klart – Ginger edition. Som om det inte var provocerande nog säger Brian till Buzzfeed: ”It started as a fun Instagram project”. Här åker varningsflaggan direkt upp i luften – inget bra har nämligen någonsin kommit ur ett “roligt instagramprojekt.

Vid första anblick verkar det som att Brian gör något fint, att han är genuint intresserad av att göra världen till en bättre plats när han säger saker som: ”Because redheads are unique and awesome.

Men låt er ej luras, då jag ska förklara varför!

För det första, Redhead Beauty? På riktigt? Hade folk tyckt det var uppfriskande om någon släppt böcker om andra grupper på det sättet? Jewhead Beauty, Gayhead Beauty?  Jag vågar svara nej på den frågan. Brian förklarar för Buzzfeed att han kände sig manad att göra detta fotoprojekt för att han ville belysa vad vi rödhåriga får utstå. För Brian vet nämligen hur hemskt det kan vara för oss eftersom Brian gamle gode BRUNHÅRIGA Brian själv varit utsatt: ”Redhead bullying is a REAL issue as I was even bullied for numerous year in school just for dating a redhead.” Jaaahopp, nu är det vårt fel att han blev mobbad i skolan också? BACKA BRIAN!
Att Brian blev mobbad hade förresten antagligen inget att göra med vem han dejtade, utan berodde helt enkelt bara på att han var – och är – en sån otroligt irriterande jävel.


Undertecknad som barn när hon ler på utsidan, men gråter på insidan eftersom hon på rasten blivit kallad ”moroten” .

En grej dock som vi kan ge Brian är att det känns uppfriskande att han är väl medveten om att han inte kan förändra världen: ”I want people to know I am not expecting to change the world nor can one man photograph every type of redhead in the world.” Tur han la in denna brasklapp, en sekund trodde jag faktiskt att en bok med foton kunde lösa världsfreden. Att han inte kan fota varje “typ av rödhårig” i världen är förresten kod för “jag fotar bara tjejer jag vill knulla.”

En kan luras av Brians syfte med projektet och tänka, att det uppmärksammar ett stort problem för en specifik grupp. Men det han i själva verket bidrar till är objektifieringen av rödhåriga. Att vi ses som vackra väsen, som mänskliga enhörningar, är inte något som gynnar oss. Det gynnar bara Brian och hans hard on.

Men hej, jag har kanske fel. Kanske läser en fellow rödhårig Brians bok och känner stolthet. De tjejerna som ställde upp att bli fotograferade kanske känner att de har gjort något gott för världen, att de äntligen fick bli sedda på rätt sätt. Som människor, som individer.
Kanske är jag bara jävligt förbannad över att JAG ännu inte haft privilegiet att bli sedd av Brians konstnärliga blick. Tänk om jag OCKSÅ hade velat ha en liten go fotosession med Brian? Det minsta man kan begära är väl i alla fall att bli tillfrågad, Brian? Jag hade ANTAGLIGEN tackat nej, men jag hade velat ta det beslutet själv!!!1

Hör du det Brian? Ring mig.

/Camilla.

 

Foto på Nicole Kidman av: Rita Molnár, cc-by-sa-2.5,2.0,1.0

128 kommentarer | “Vi måste stoppa exotifieringen av rödhåriga”

Skriv kommentar
Tillbaka upp
 1. sddssds skriver:

  Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will https://kodi.software/download/ write many more posts like this one.

  1. domyassignmentforme skriver:

   Activity figures and dolls will be dull haired, pretty and attractive, yet Raggedy Ann will have dropped off the radar. Redheaded jokesters will have all gotten into their little vehicles and driven away, never to return. Help With My Assignment

  2. Travelocity has some of the best deals on vacation packages. Bundle your flight and hotel together to save on your next vacation!

 2. sddsssds skriver:

  Thank you so much for this. I was into this issue and tired to tinker around to check if https://tracktrace.onl/usps/ its possible but couldnt get it done. Now that i have seen the way you did it, thanks guys
  with
  regards

 3. Christy Walton skriver:

  Letar du efter ett skuldkonsolideringslån, osäkrade lån, affärslån, hypotekslån, billån, studielån, personliga lån, riskkapital etc.! Jag är en privat långivare, jag ger lån till företag och privatpersoner med en låg och rimlig ränta på 2%. E-post till: christywalton355@gmail.com

 4. I found this article so much intellectual and the cause you raised i the article is very accurate and we should have stopped the exotification of the Redhead people.

 5. Red hair happens normally in one to two percent of the human populace, showing up with more prominent recurrence among individuals of Northern or Northwestern European family line and lesser recurrence in different populaces.

  1. If you’re looking to pick up new apple products, be sure to check in at Forbes. Find all the latest Apple promo codes and Apple coupons right here.

 6. curatiocbd skriver:

  Buy Nano CBD Products| Nanoemulsifying Cbd Products| Curatio – Curatio CBD: Buy our nanoemulsifying CBD products with our proprietary technology to deliver full-spectrum CBD without THC. Get our nano CBD products to support your well-being

  Source: Buy Nano CBD Products

 7. Linda skriver:

  Thank you for sharing such an interesting story, I am sure that such biographies inspire many people to certain changes and fateful decisions. I decided that I would devote more time to my hobby thanks to the excellent service https://essaysservice.com/help-with-writing-synopsis.html

 8. HP is one of the best printer Manufacturer company in the world and they provide best and rapid customer service. Call HP printer Customer service number to get help with all problems related to HP Printer.

 9. AOL offers a range of integrated products and properties including communication tools, services and subscription packages. http://www.aol.com offcial site is official website of AOL, here you will find solutions for your all types of AOL products.

 10. assignmentdoer skriver:

  You don’t require anything however the best of financial matters task help around. What’s more, as a matter of fact the specialists related with can get you the best arrangements.

  Do My Economics Assignment

 11. Johnson skriver:

  Great post, fun and full of information. But most of all, I like the way you write. You have to tell me what they will do about
  Cheap Online Shopping UK

 12. Monika Jacob skriver:

  After reading this staggeringly post, I feel that I am indebted to you. I am a follower of Masters Dissertation Writing Service and now I feel I have to follow you for get in touch with the latest posts.

 13. compress2impress skriver:

  It was very well authored and easy to understand. nyc cpr certification

 14. Rico Shenk skriver:

  I want to show you this service https://elitewritings.com/ There are many writers who are ready to help us at any time. This is very important for us.

 15. Order Assignment help & Secure Highest Grades at a lowest price of ($9/page). Assignment writing service provided

 16. Our in-house photography services team made up of professional photographers can add value to your website with high-resolution team photos, corporate

 17. 3hsmartusa skriver:

  Thanks for sharing an informative article. I found it very interesting and unique. The writing technique is amazing. https://3hsmartusa.com

  1. The Tamworth Golden Trim Bed is the ideal choice for making modern bedrooms magnificent. Whether the bedroom needs to focus on style or substance

 18. JangD skriver:

  Hey Dork, how are you?? I’m fine here listening to your favorite songs and remembering your broken promises. It’s been a year since you’re gone and people still blame me for your suicide. I guess….it was my fault I shouldn’t have gone to the competitions.
  I love you and I miss you so much. Please come back….I’m lonely…..please friday night funkin

 19. What girl child photo.. so beautiful..

  1. Cosmetics produces an exclusive range of high quality Real Attars, Arabian & Western Fragrances. By the Grace of Allah we are doing creative work and developing new brands every day, under the very competent team of designers, perfumers & chemists, who are empowered with dedication and commitment.

 20. Jeniffer Nelson skriver:

  There are many stories regarding sibling issues, but all of the looks so interesting and pretty cute to anyone! I have been working for an online platform https://flirtymania.com/ar/p , you could visit here for having free random videos facilities across the world. Different people have different opinions and ideas, but the most approximate statement should be taken into consideration!

 21. cookie clicker skriver:

  Here’s a great post that I came across and I’ve been searching for this kind of post for the past week or so. Thank you so much and will be looking for more posts from you.
  flip coin

 22. mark person skriver:

  Very well written article. Thanks for sharing. ppc bid management tools

 23. oliyanabeth skriver:

  We can say that EXOTIFIERINGEN is some creates negative impact anyone.
  buy essay cheap

 24. Robert Cooper skriver:

  Your article is wonderful. I have read new information. I am looking for discussion post help https://123helpme.org/articles/write-my-discussion-board-answer/ I am short of time to write an essay on my own. Looking for someone to ask for assistance.

 25. Susan Irvin skriver:

  Are you tired of work and looking for help? Here https://studyfy.com/homework-help gathers the best companies, thanks to which you can perform quality and fast homework. Contact us and you will not regret it.

 26. tgdrbhhr skriver:

  edyhcyghhy

 27. James skriver:

  Very helpful and Informative blog and I will definitely share this with my all friends

 28. The content is very interesting and I will love to read more information like that. https://3hsmartusa.com/

 29. temple run skriver:

  Your content is nothing short of bright in many forms. I think this is friendly and eye-opening material. I have gotten so many ideas from your blog. Thank you so much

 30. krystal charles skriver:

  Hello,have a great gaming experience. vex 6

 31. I had the option to think a great deal while seeing this post. I will pass this blog to many individuals. Certainly a decent blog is excellent. Much thanks to you for sharing. Go ahead and visit my site

 32. I had the choice to think an incredible arrangement while seeing this post. I will pass this blog to numerous people. Positively a respectable blog is superb. Much gratitude to you for sharing. Feel free to visit my site nasa bomber jacket

 33. Examining this kind of blog is such a delight to know since you share your understanding or advices to your perusers/swarm that obviously help them with chipping away at themselves. We offer cutoff points to those that usage the response for unquestionably the initial time, similarly as helpful terms of participation for routine customers. bomber jacket men

 34. Your content is nothing short of bright in many forms. I think this is friendly and eye-opening material. I have gotten so many ideas from your blog. Thank you so much

 35. poppy playtime skriver:

  Thank you for sharing, great article. I appreciate the news you share.

 36. Buy Dissertation skriver:

  We can guarantee you to composing your task relies upon your subjects and kinds of tasks. The time span might be changed by your requirements. Essentially give us a cutoff time and your task will be in your grasp before that. Likewise, costs might fluctuate some of the time based on the cutoff time and length of the coursework.

 37. I don’t know what’s wrong with being a redhead; I find them amazingly beautiful. This must not be even a point of discussion. Due to such and other such cliché judgments; I’m having my dissertation done on human behaviors by taking services from Dissertation Discussion Writers. I hope that they’ll do justice with the topic so I can share it with the public as well.

 38. dave skriver:

  yes it is indeed redhead people’s are not supposed to tolerate such behaviour of their i’ll share this info. right after i get done with watching anime, you also can get your favourite one from here best Netflix anime it has a list of best anime to watch.

 39. dave skriver:

  that is something wortth of sharing with my indian friend who’s in a business with the help of Top web hosting providers in India it suggest him the best of the web hosting tool for his website.

 40. AS AN INDIVIDUAL WE FACE THESE TYPE OF ISSUES MOST OF THE TIME.GLAD TO SEE THIS KIND OF RELATABLE POST

 41. Charming post it is extraordinarily helpful thankful for share it. We have a web based store of cowhide coats and Puffer coats. we are offering in general free transportation.

 42. Anna skriver:

  Intriguing post it is exceptionally useful much obliged for share it. We have an internet based store of cowhide coats and Puffer coats. we are offering overall free transportation. white leather jacket

 43. dev baker skriver:

  Today, I come across your article, this article is wonderful, the content in this article is relevant and understandable. ”Write for us” + beauty. I can’t wait for next one . A great thanks for you.

 44. infected days skriver:

  I am quite impressed with the Tip you shared. Very useful tips and worth learning!
  poppy playtime

 45. Hey, it’s nice article keep posting this type of article. So that I can enhance our knowledge. Actually, we have to always enhance our knowledge because I am professional dissertation writing servic provider and for these reasons, I have to enhance our knowledge time to time. So that help students for their thesis and getting help from me they can achieve good grades in their academic sessions.

 46. Anthony Mullian skriver:

  Great Read! you always bring something new in your blogs and I must say WOW! you are doing just great. You are walking dangerously close to having a millstone place around your neck, next to a very deep ocean; and if you are an authentic, learned, knowledgeable, and wise Christian, then you already are aware of this certainty. My prayers are with you.

 47. We are well versed with your class requirements and can provide great services. Plus, you don’t have to worry about attendance because we are available 24/7 and 365 days.

 48. Do my Homework skriver:

  Preparing an outline can help you order pieces of information well in an essay in order to support your thesis statement most effectively.

 49. joker costumes skriver:

  Today, I come across your article, this article is wonderful, the content in this article is relevant and understandable. ”Write for us” + beauty. I can’t wait for next one . A great thanks for you.

 50. Today, I go over your article, this article is great, the substance in this article is pertinent and justifiable. ”Compose for us” + magnificence. I can hardly wait for next one . An extraordinary a debt of gratitude is in order for you. joker costumes

  1. I’m very happy to look at your publish. Thanks a lot. I appreciated your blog. Thank you for the information and sharing. Desirable activity is excellent for good fortune

   1. I’m very happy to look at your publish. Thanks a lot. I appreciated your blog. Thank you for the information and sharing. Desirable activity is excellent for good fortunePeaky Blinders Costume

 51. Susan Chapman skriver:

  Informative! much to learn from your post. Thanks for sharing.

 52. run 3 skriver:

  Your site is meaningful; I’ve read a lot of other blogs, but yours has persuaded me; I hope you’ll have more fantastic blogs to share with people in the future.

 53. very nice. and its useful

 54. bill buddies skriver:

  I really love to read this article

 55. C.R skriver:

  nice one

 56. Now get your female massage services in indhiranagar from expert female therapist at best prices.Feamle client can get comfortable service with the female therapist in your locality from massage Izspa.

  Visit female to male massage in Indiranagar

 57. run 3 skriver:

  Thanks for the useful sharing, I will often come back to read the articles

  1. hoathailai skriver:

   I love blogging, and I come here often to collect useful information and knowledge, wish the blog to grow more and more bubble shooter

 58. Henry Rosie skriver:

  I am feeling delight after reading your post, because it has exceptional information. Biographic have great impartation on our lives and inspires many people to certain changes and authentic decision. I suggest you a website that have expert of writing services and help out you to improve your skills.

 59. GST Calculator skriver:

  GST software provides you with the best GST Billing and Return Filing experience.

 60. CDM is an Online Office Management software for practising chartered accountant, company secretary, tax consultants, advocates. anytime anywhere access your office details.

 61. Luna skriver:

  Jag tycker om att läsa bra bra innehåll här på bloggen… Jag har en liknande situation som hände mig för några månader sedan, min manfamilj gillar inte mig, du har ett barn tillsammans men ändå ville hans familj att han skulle gifta sig till en annan kvinna som bor i samma grannskap, och även damen i fråga har redan haft en kärleksrelation med min man och hon hade gått långt för att starta en ond kärleksförtrollning för att avleda min mans uppmärksamhet från mig och vårt barn, så jag har har kämpat för att överleva helt ensam de senaste 3 åren och vårt barn är bara två år gammalt, jag gjorde allt för att få honom att stanna och ta hand om vårt barn tillsammans men på grund av den mörka magins natur har den andra kvinnan redan gjort på honom, min man att inte lyssna på mig och inte heller vilja rikta ögonen på mig och vårt barn, så jag berättade detta för en vän och hon rådde mig att kontakta en andlig mentor och far som Dr.Oduduwa från en afrikansk nation i Sahara, jag kontakta honom online och vi gjorde gratis konsultation online, efter r då försäkrar han mig att han kan vända bort den onda besvärjelsen på honom och sedan kommer min man att återgå till sina normala sinnen och återvända till mig och vårt barn, så jag gjorde allt han sa åt mig att göra och jag följde noggrant allt hans instruktion att be en besvärjelsebön i mitt hus, och sedan utförde han all annan andlig rensning för min räkning i sitt tempel. bara två dagar efter att den onda besvärjelsen togs bort från min man fick jag ett missat samtal och ett röstmeddelande från min man som grät och bad mig om ursäkt och han sa att han kommer tillbaka för att träffa mig och vår son nästa dag, så jag var lite förvånad och jag sa ok jag kommer att vara hemma. igår kväll kom min man tillbaka hem till mig och han knäade ner och bad mig om ursäkt. Jag förlåter honom och fram till idag lever vi tillsammans som en lycklig familj och han älskar mig mer än någonsin tidigare just nu. Så det finns lösning på alla problem i livet, bara det vi inte vet kan vi få tillgång till. Idag delar jag detta mitt verkliga vittnesbörd med er om någon är här och letar efter en sådan lösning för att få tillbaka ex och kanske återställa ett trasigt äktenskap eller ett trasigt förhållande kan fixas inom två dagar. Jag rekommenderar starkt att du konsulterar Dr.Oduduwa online gratis konsultation via; https://wa.link/q5f107
  (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)
  .,

 62. Alison Parker skriver:

  Your webpage is significant; I’ve perused a ton of different sites, yet yours has convinced me; I trust you’ll have more phenomenal online journals to impart to individuals later on. Someone Write My Dissertation For Me UK

  1. This blog is an amazing one, the contents here are always very educative and useful, the reason I make it my regular blog of visit so as to widen my knowledge every day, thanks for always sharing useful and interesting information, you can checkout this

 63. peter kelvin skriver:

  Our day-to-day activities are rapidly shifting online. When our regular tasks are achievable through digital platforms, then why not our business? Considering the latest figures; approx 175 websites are created daily. Considering this shift of the tech era, a Website Builder
  comes in handy and transforms your business digitally. Now you have two places to increase your current revenue.

 64. Panda skriver:

  Friday Night Funkin is one of my favorite games right now. This game appeals to me a lot because its gameplay is very simple but causes me a lot of difficulties. To win it, you need to focus to be able to do this.

 65. Thomas skriver:

  Five Nights at Freddy’s is known as one of the most horror games available today. This game brings the most thrill and thrill to the players. Sometimes you even feel scared when playing it. Have you played FNaF yet?

 66. KBH skriver:

  kbh games is one of the best online gaming sites available today. Here, you will be acquainted with a lot of the latest games today and are being played by many people. Have you played any of the games on this site?

 67. peter kelvin skriver:

  Our day-to-day activities are rapidly shifting online. When our regular tasks are achievable through digital platforms, then why not our business? Considering the latest figures; approx 175 websites are created daily. Considering this shift of the tech era, a website builder comes in handy and transforms your business digitally. Now you have two places to increase your current revenue.

 68. fgfghgf skriver:

  sedf reas aeg

 69. It is really difficult for redheads to deal with the comments that are passed on them. Just because of few doing the bad thing, all of them have to become part of the suffering.

 70. Coupon Codes skriver:

  We are offering the best deals and latest coupons at Trending Deals store . Order now and avail Best Discounts, Cash on Delivery, Easy Returns and Exchange.

 71. hubspot skriver:

  Swedish: Brian Dowling is a photographer and has traveled to twenty different countries to photograph red-haired girls. Or in pure Swedish: Brian has been on a ginger safari. He then started a Kickstarter to be able to publish the book Redhead Beauty

 72. jeff skriver:

  This photographer traveled to 20 countries to highlight the beauty of redheads” this is so amazing that he traveled 20 countries how much exposure he have. we are also working in multiple countries But’ right our main focus is united kingdom students those students who are suffering in their dissertation we created a platform for those students in
  https://www.dissertationwritingace.co.uk/ united kingdom students can visits this site for more info

 73. alex skriver:

  Given the growing popularity of redheads (and the pressure on redheads to conform to this by bleaching), as well as the massive amount of pressure for redheads to conform to Eurocentric beauty standards, it has become necessary to officially shut this down. Redheads are not a fetish. Redheads are not a trend. Redheads are not a fad. We are real people, with real feelings. We are not objects of sexual desire and we are not here to fulfill your sexual fantasies. We are here to do one thing, and one thing only: Live our lives. Credit Nice blog

 74. news tech skriver:

  This is a splendid tip especially to those new to the blogosphere. Short anyway data… Thank you for sharing this one. An apparent need read post!

 75. I’m a professional writer, available for you if you buy college essays online from essay writer services. Apart from that, I can also provide you with articles, web content & specialized creative or customized content.

 76. akira jacket skriver:

  Much appreciation to you for sharing impressive data. Your site is so cool. I’m surprised by the subtleties that you’ve on this site. It reveals how charmingly you see this subject. Bookmarked this site page, will return for additional articles. You, old buddy, ROCK! I saw on a very basic level the data I as of late looked all over the place and just couldn’t run over

 77. althurayaa skriver:

  great this poste

 78. This is quite a good blog.Are you also searching for DNP Capstone Project help? we are the best solution for you. We are best known for delivering nursing writing services to students without having to break the bank.

 79. I want to always read your blogs. I love them Are you also searching for nursing dissertation writing services? we are the best solution for you. We are best known for delivering Nursing dissertation writing services to students without having to break the bank

 80. Trench coats are constantly in demand, and this trend will not go away. Because long coats are easy to wear and make you appear more appealing. As a result, the recently released The Sandman Johanna Constantine Coat is one of the most popular, and it’s setting a new trend. This white long coat has several characteristics that make it seem elegant and appealing.

 81. Phil Reacher skriver:

  Hi, 1depositcasinocanada this is the place that attracts most players today. You can play anytime as long as your device is connected to the internet!

 82. Great article thank you for sharing.

 83. This is such an informative blog.

 84. david osei skriver:

  Great guide! I just wanted to add my own experience to the mix. Here are some sites that helped me get started: ways101

 85. Businesses sometimes face the conundrum of reducing labor-related problems while also increasing work productivity. The field of organisational management is now flooded with theoretical descriptions, despite the fact that human resource management is theoretically presented as the focal point of difficulties linked to employee management. However, there is a lack of factual knowledge about the procedures that make up effective HR strategy.

 86. Tiger skriver:

  The wordle online enables you to create words out of a random assortment of letters. There are quite a few wordle video games to select from, every with its personal feel and look. In Wordle, if the participant completes the extent accurately, they advance to the following one. The colour of the letters will change to point whether or not a word has been spelled accurately.

 87. This post is really informative and you have posted such precious and informative article, keep sharing this type of great content.

 88. amelia angal skriver:

  i am amelia and i am amazing offers coupons and more discount code whenever you do online shopping you can save a money by using by our coupons

 89. This is quite a good blog.Are you also searching for BSN Writing Services. we are the best solution for you. We are best known for delivering nursing writing services to students without having to break the bank.

 90. I want to always read your blogs. I love them Are you also searching for Nursing thesis writing services? we are the best solution for you. We are best known for delivering Nursing thesis writing services to students without having to break the bank

 91. Hello Porn skriver:

  Trench coats are constantly in demand, and this trend will not go away. Because long coats are easy to wear and make you appear more appealing. As a result, the recently released The Sandman Johanna Constantine Coat is one of the most popular, and it’s setting a new trend. This white long coat has several characteristics that make it seem elegant and appealing.

 92. igoal88 คาสิโน skriver:

  I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post.
  igoal88 คาสิโน

 93. This post is quite educational, and you have shared such a valuable and educational information; keep sharing such excellent stuff.
  Motorcycle leather Jackets

 94. Goggles4u skriver:

  This is a really good read for me, I have to admit that you are one of the best bloggers I have ever seen. Thanks for posting this informative article.

  sport eyeglasses

 95. discount code skriver:

  Superb post. I used to check this blog on a regular basis, and I’m impressed!
  Very valuable information, especially the last part I work with this kind of data frequently.

 96. lol skriver:

  uss

  1. 3d Product Rendering is a process of digitally recreating the physical appearance of an object. 3D Jewelry rendering services are used by jewelry designers to create the visual appearance or style of their designs before they are actually created, and it is also used by other professionals like interior design experts. A lot has changed in recent years with regard to consumer expectations when it comes to buying items. People now want not only high quality products, but also ones that stand out from competitors because they’re

 97. The best article I found on this website offers some truly amazing information and is very beneficial. It was a pleasure reading this site, and the information in this article is excellent. I’ll recommend this website to my friends.

 98. Do you want to ”meet” your child? At Baby Envisions Ultrasound, our only focus is on making your pregnancy as enjoyable as possible for you and your unborn child!

  1. A Pinterest Virtual Assistant helps businesses, bloggers and brands increase their presence on the Pinterest platform, which in turn helps these entities gain more traffic. The major benefit of a virtual assistant is that they can work remotely. A remote team saves time and money because it doesn’t require an office space to house employees. As such, you are able to hire a wider range of talent who might not otherwise be available locally. A successful VA will have strong organizational skills as well as know how to handle sensitive

 99. daisylimo skriver:

  One of the best blog i never seen and this blog really helpful for everyone Airport limo and car service in new Jersey

 100. Great Assignment Helper is a leading provider of top-notch Project Management Assignment Help services. Our team of expert writers and editors offers tailored solutions to meet your specific needs and requirements. Whether you need help with research, writing, or editing, we’ve got you covered. Trust us to provide accurate and effective support, so you can achieve academic success with ease. Rely on Great Assignment Helper for the best assignment help services available.

 101. Surah Munafiqun skriver:

  It also cautions against hypocrisy and the perils of those who reject the reality of things. This Surah Munafiqun PDF can be utilised as a resource during study sessions and is easy to read because to its PDF format. It is a great approach to discover more about the tenets of the Islamic faith and comprehend the Qur’anic teachings more fully.

 102. Thanks for sharing beautiful content. I got information from your blog. keep sharing

 103. Martin skriver:

  Even while it can appear like the first step is the easiest, it’s actually the most difficult https://ukbestessays.org/uk-bestessays-com-review/

 104. your are a great author It’s contains many informative content Attorney Bankruptcies
  keep write more article like this

 105. useful article
  birthday wishes tamil
  you can more images like this in my blog,

 106. To write a perfect admission essay for law school, start by reading and understanding the prompt, then brainstorm ideas and create an outline. Use specific examples and personal experiences to showcase your interest and qualifications. Write in a clear and concise manner, proofread and edit carefully, and seek feedback from others.

 107. Hello everyone, I want you to come to this great website. An interesting casino website like this, click here. คาสิโนออนไลน์

 108. Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this

 109. 123bet skriver:

  Thank you very much for the interesting writing. It’s really great.
  123bet

 110. dina restianita skriver:

  Hay kaka””….🥰🥰🥰🥰
  salam kenal kakak saya putri admin dari situs terbesar seasia TEXAS77, maaf ia kakak mengganggu waktu nya sebentar ia, putri di sini ingin menawarkan kakak untuk bergabung dan berain di situs texas77 kakak, banYak lo kak prom nya yang di berikan,dan juga ada bonus kekalahan nya kakak, buruan yuk kak bergabung besama texas77 di jamin aman dan terpercaya.
  berapapun kemenangan nya langsung di bayar.
  SELAMAT MENCOBA KE GACORAN NYA.🥰🥰🥰🥰🥰

  👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

  https://bit.ly/3lvk5lN

 111. บุหรี่ไฟฟ้า skriver:

  Thanks for sharing the information keep updating, looking forward to more post.

  บุหรี่ไฟฟ้า

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentarer på ng.se granskas i efterhand. Allt innehåll som vi bedömer som olagligt, liksom personliga påhopp, rasisiskt, sexistiskt eller på något sätt stötande kommer att raderas.

Vi polisanmäler alla kommentarer som bryter mot svensk lag. Detta för att värna om våra skribenter och läsare.

Skriv kommentar
Tillbaka upp

Mest läst Stockholm

Håll dig uppdaterad!

Gilla Nöjesguiden!

Vill du få veta precis allt som händer på nöjesguiden.se? Gilla oss på Facebook!

Gilla

Andra bloggar

Mest läst på NG

Mest läst på NG
Tillbaka
Mer inlägg