Inlägg taggade: fri abort

13:00 2013-09-28

 

Idag är det den internationella dagen för säker och legal abort. Runt om i världen sker ett förtryck av kvinnor där kvinnors rättigheter diskrimineras och förbises. Runt 50 000 kvinnor dör varje år av osäkra aborter, miljontals kvinnor lider efter komplikationer under osäkra aborter. 

Att ha rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa är en mänsklig rättighet som fastställst i flertalet internationella konventioner, ändå förbises detta ofta när det kommer till kvinnor. Reproduktivt självbestämmande ÄR en mänsklig rättighet. Viktigt att påminna sig om detta när det blåser andra vindar i europa och säg-ja-till-livets Elisabeth Svantesson blir minister i den svenska regeringen.