Vem vinner på SD:s kulturpolitik? (Hint: inte spelbranschen iaf)

3:19 7 Okt 2016


Lobbyorganisationen Dataspelsbranschen gick nyligen ut och tog avstånd från SD:s budget-/kulturmotion. De fokuserar på tre stycken spelrelaterade förslag. Förslagen är som följer (klippt från Dataspelsbranschen uttalande):

 • Inrätta ett datorspelsinstitut som skall främja att ”svenska kulturutövare används i svenska spelproduktioner”
 • ”Återupprätta det Nordiska datorspelprogrammet”
 • ”Främja spel som bland annat bygger på nordisk mytologi”

Precis som Dataspelsbranschen skriver är det helt orimligt att tänka sig att det från politiskt håll ska påverkas både vad spelen innehåller och vilka som arbetar med spelutvecklandet. En levande och frisk kultur måste få vara fri från politiska pekpinnar uppifrån. Och ärligt talat, vem orkar ens med mer spel om vikingar?

Men förslagen är inte bara orimliga – de visar också på en fullständig oförståelse för vad som gjort att ”Svenska spelundret” ens är en sak. Svensk spelbransch är där den är idag för att den INTE stängt dörrar. För att den bjudit in och samarbetat över gränser. Alla stora ”svenska” (i många fall ägda av utomnordiska storbolag) spelproduktioner har mer eller mindre stora delar av sin produktion och marknadsföring förlagd utanför landet. Stora delar av arbetsstyrkorna utgörs av människor som inte är ”svenskar” – men kanske däremot flyttat till Sverige, för att företagen bjudit in. Den oerhört livliga och intressanta indiescenen skulle aldrig vara där den är utan internationella utbyten av olika slag.

Men också: Bristen på mångfald är också ett av de största problem som branschen nu AKTIVT försöker att lösa.

Frågan blir naturligtvis: för vem ska de här förslagen genomföras? Vem vinner på det här?

10 kommentarer | “Vem vinner på SD:s kulturpolitik? (Hint: inte spelbranschen iaf)”

Skriv kommentar
Tillbaka upp
 1. Göken skriver:

  Vem vinner på radikalfeministisk spelkritik? Något som bland annat innefattar att spel skulle göra folk våldsamma mot kvinnor, något du själv bidragit med genom att tala gott om Anita Sarkeesian? Inte spelarna i alla fall.

 2. Jessica skriver:

  Hey guys;… I’m Jessica from Lund-Sweden,. I have a similar good news to share out here, i just discover a new solution to find true love and bring back ex love partner even after 3 years of divorce or separation, just few days ago my ex love partner return back to me instantly without begging him to come back, i did not call nor send love text message to him.
  Few days ago while searching the internet and I reading a similar comment post on a blog, i read about the great Powers of Oduduwa lovespell casting channel and i found his email address (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com) on the same blog, so i decided to contact him to help me restore back my ex love. He reply to my message and said that my problems is easy for him to solve, and he can help bring back my husband home within two days. I have never done any Love spell or voodoo before, i just believed that this love spell incantation prayers procedure truly work for me like magic. Just yesterday i received a phone call from my husband after three years of no communication, i am so surprised and happy today as i have my husband return back home to me. I highly recommend Dr.Oduduwa love spellcaster, you should give it a try today,
  Are you in a divorce situation right now, maybe this may work for your good, also if you want to find true love, do you want to bring back ex love partner even after quarrel and separation?, or you want a love charm to get hold of my love partner to love and trust you forever.
  Get free online consultation now via: WhatsApp; https://wa.link/q5f107
  email: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)
  you will thank me later.

 3. Kevin Martin skriver:

  South dakota cultural policy has had a positive impact on the state, as it seeks to promote appreciation of the state cultural heritage and its traditional values.

  Orlando Detailing Services

 4. vivienne59 skriver:

  Dodge bullets, outrun the posse, and claim your loot in the exhilarating getaway shootout

 5. Jag har ingen möjlighet att förutse framtida händelser eller vinnare eftersom jag inte har tillgång till realtidsinformation. Om du syftar på en specifik tävling, händelse eller sportevenemang, skulle jag behöva veta mer detaljer för att kunna ge relevant information. För de senaste resultaten eller uppdateringarna, rekommenderar jag att du konsulterar tillförlitliga nyhetskällor eller officiella rapporter.

  If you are looking for more jobs then visit our website.uae recruitment agencies in pakistan.Thank you!

 6. Alfalah Host skriver:

  Frågan om vem som vinner på SD är en komplex politisk debatt som engagerar många olika åsikter och perspektiv. Diskussionen kretsar ofta kring politiska strategier, opinionsbildning och samhälleliga förändringar. Det är en viktig fråga som påverkar det politiska landskapet och medborgarnas förtroende för demokratin.

  Best Digital Marketing Agency In Pakistan.
  Alfalah host

 7. ”Industry anyway” typically refers to continuing or persisting in an industry despite challenges or obstacles.
  This mindset involves determination, resilience, and a commitment to success despite adversities.
  Navigating ”industry anyway” requires adaptability, innovation, and perseverance to thrive in competitive environments and achieve long-term goals.

  Best Eye Hospital In Pakistan.
  Laser Vision Correction

 8. SD’s cultural policy generates debate over who truly benefits, raising questions about inclusivity and representation in the arts.

  As the party advocates for cultural preservation and nationalism, critics argue that marginalized voices risk being silenced in the process.

  The outcome of SD’s cultural policy reflects broader societal tensions surrounding identity, heritage, and the pursuit of cultural authenticity.

  Taxi booking service!

  annaplois to airport

 9. Allied materials skriver:

  Michael Gill’s portrayal delves into the nuanced repercussions of SD’s cultural policy, particularly examining its impact on the gaming industry. Through his performance, viewers witness the intricate dynamics at play, where the industry finds itself sidelined amidst shifting priorities.
  Gill navigates the complexities with a keen eye, portraying the various stakeholders affected by the policy—from developers to gamers and beyond. With empathy and depth, he sheds light on the challenges faced by those within the gaming sector, highlighting the broader implications of cultural policies on diverse creative industries.

 10. Crafts Emporium skriver:

  Serve in style with our versatile and elegant trays. Perfect for entertaining guests or enjoying a cozy meal at home, our trays are designed to add a touch of sophistication to any occasion. With a variety of sizes and designs to choose from, you’ll find the perfect tray for every need.

  wooden trays for sale

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentarer på ng.se granskas i efterhand. Allt innehåll som vi bedömer som olagligt, liksom personliga påhopp, rasisiskt, sexistiskt eller på något sätt stötande kommer att raderas.

Vi polisanmäler alla kommentarer som bryter mot svensk lag. Detta för att värna om våra skribenter och läsare.

Skriv kommentar
Tillbaka upp

Mest läst på NG