Zombieapokalypsen genom en krigsfotografs lins

10:52 26 Sep 2014


Krigsfotografen Ashley Gilbertson är van att arbeta under tuffa förhållanden. Men när TIME gjorde sin senaste beställning var förhållandena något annorlunda. Gilbertson skulle fotografera ett USA i ruiner. Efter katastrofen. I ett tv-spel.


Spelet var The Last of Us, ett Playstation-exklusivt spel som handlar om ett USA som kämpar mot elakartade svampinfektioner. De människor som inte reducerats till zombier har tagit till vapen för att skydda sitt eget. Omtanke och värme är en bristvara.


Det intressantaste i det här är inte slutprodukten, bilderna. Det finns de som gör det mycket bättre än vad Gilbertson lyckas med här. Betydligt intressantare är då istället Gilbertsons egna reflektioner av spelet. Han frågar sig bland annat hur vi ska nå läsare/spelare som ser katastrofzoner som de här – fast i verkligheten – varje dag? Han reagerar också på hur lite känslor karaktärerna ger uttryck för – trots att de lever i ett sammanhang där allting borde kännas oändligt hopplöst.

Läs texten och se alla bilder här.

8 kommentarer | “Zombieapokalypsen genom en krigsfotografs lins”

Skriv kommentar
Tillbaka upp
 1. We have been in writing business for an extended period where we have understood the challenges students go through in their education life. Our writers have developed the right skills to customize each student’s need and deliver the service that suits them. When it comes to quality, we are among the leading establishments that deliver premier papers.

 2. Exploring the Zombie Apocalypse from the Perspective of a War Photographer

  In the chaotic aftermath of a zombie apocalypse, the lens of a war photographer captures the harrowing scenes that unfold. Unlike traditional conflicts, this apocalyptic scenario pits the living against the undead, presenting unique challenges and chilling moments frozen in time.

  As the war photographer navigates through desolate landscapes, the once-familiar streets are now filled with eerie silence and the ominous shuffling of the undead. Abandoned urban areas become haunting backdrops for the relentless struggle for survival.

  The photographer’s camera becomes a tool for documenting the human spirit’s resilience in the face of unimaginable horror. Each click of the shutter immortalizes the desperation of survivors scavenging for resources and the haunting emptiness that now defines the world.

  Amidst the chaos, poignant moments emerge. A group of survivors huddled together, their expressions a mixture of fear and determination, framed against a backdrop of crumbling buildings. The remnants of a once-bustling cityscape serve as a stark reminder of the world that was.

  The photographer’s lens captures the toll of constant vigilance and the weariness etched into the faces of those who have witnessed the collapse of society. The images convey a narrative of loss, sacrifice, and the enduring hope that pushes individuals to keep moving forward despite the overwhelming odds.

  Apply now for best jobs.top recruitment agencies in pakistan.Thank you!

 3. Alfalah Host skriver:

  Zombieapokalypsen genom en krigsfotografs lins ger en unik och skrämmande inblick i den postapokalyptiska världen. Med skarpa bilder och gripande berättelser dokumenteras överlevnadskampen och människors strävan efter att överleva i en värld fylld av zombier. Det är en visuell resa som skildrar både fasorna och de mänskliga berättelserna mitt i kaoset.

  Best Digital Marketing Agency In Pakistan.
  Alfalah host

 4. The lens of a war photographer captures the harsh realities and human experiences of conflict zones worldwide.
  Through their lens, they document the devastation, resilience, and profound emotions of individuals affected by war.
  Their photographs serve as powerful tools for raising awareness, sparking conversations, and advocating for peace and justice.

  Best Eye Hospital In Pakistan.
  Laser Vision Correction

 5. The zombie apocalypse, viewed through the lens of a war photographer, offers a haunting perspective on humanity’s struggle for survival amidst chaos.

  Capturing moments of horror and resilience, the photographer’s images evoke both dread and empathy as they document the devastation of civilization.

  Through their unique viewpoint, the photographer sheds light on the human condition in the face of unimaginable adversity, immortalizing the stories of those fighting to survive.

  Taxi Service!!

  Black Cabs

 6. Crafts Emporium skriver:

  Ordered now best home products!!!

  best home products

 7. Allied materials skriver:

  Michael Gill’s captivating piece delves into the harrowing landscape of a zombie apocalypse, viewed through the eyes of a seasoned war photographer.
  Gill expertly crafts a narrative that juxtaposes the chaos and horror of undead hordes with the raw emotion and stark reality captured by the lens.

  Through vivid imagery and poignant storytelling, he immerses readers in a world where survival and humanity intertwine amidst the ruins of civilization.

  concrete pump karachi

 8. jonemartin skriver:

  ZOMBIE is horrible character, I was scarred to saw it. But many peoples like to watch horror movies and enjoy it.

  Complete Pool Construction Services in Berwick ME

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentarer på ng.se granskas i efterhand. Allt innehåll som vi bedömer som olagligt, liksom personliga påhopp, rasisiskt, sexistiskt eller på något sätt stötande kommer att raderas.

Vi polisanmäler alla kommentarer som bryter mot svensk lag. Detta för att värna om våra skribenter och läsare.

Skriv kommentar
Tillbaka upp