Huvudtransplantationen som bara var en PR-bluff …eller?

10:00 27 Apr 2015

Okej, så här kommer månadens absolut märkligaste (spelrelaterade) konspirationsteori:

Ni vet den där huvudtransplantationen som det länkats till på internet de senaste veckorna? Allt det där är bara en bluff för att göra PR – för ett tv­spel.

Men vi börjar i en annan ände. Hideo Kojima är en japansk spelutvecklare som gjort sig känd för sina oerhört pretentiösa – och samtidigt fruktansvärt plumpa och stundtals direkt vidriga – actionspel. Han är en spelskapare som en antingen älskar eller hatar, sällan något mittemellan. Han är mest känd för sina Metal Gear Solid­spel, men har gjort åtminstone ett par andra helt fantastiska spel. Under vintern har det blåst kring Kojima och mycket pekar på att han fått lämna sin position på Konami. Inget vet exakt vad som hänt. Kojima själv har varit som bortblåst från jordens yta.

Samtidigt, långt från den japanska spelbranschen, anmäler sig ryske Valery Spiridonov frivilligt till en huvudtransplantation. Musklerna i hans kropp förtvinar långsamt och han ser ingen annan utväg än att låta sig själv bli den förste personen att byta kropp. På pressbilderna ser vi en Valerys glada och hoppfulla huvud – som fortfarande sitter på en kropp som är på väg att ge upp.

Den italienske doktorn Sergio Canavero ses som en galning av den samlade läkarkåren. Han kallas “Doktor Frankenstein” av sina kollegor (som aldrig skulle erkänna att de faktiskt var kollegor). Doktor Canavero säger sig vara övertygad om att lyckas med en huvudtransplantation. Hans framgång bygger på två saker: kyla och en “magisk ingrediens”.

Redan här är ju berättelsen bra. En galen vetenskapsman(?) som ser ut som en blandning av en nazistdoktor och domarlegendaren Pierluigi Collina ­ och vill agera leksaksmakare på sina patienter. Men berättelsen slutar inte här. Någon på spelforumet Neogaf hittade nämligen en koppling mellan Doktor Canavero och en doktor i Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

Dom ser EXAKT likadana ut.

2014 höll Canavero ett TedX­talk på Cypern. Alltså samma ö som The Phantom Pain delvis utspelar sig. Och vad TED Limassol är ett anagram för? Just det. Solid Metals.

Någonstans här börjar det ta skruv rejält. Forumiter hjälps åt för att hitta nya kopplingar mellan huvudtransplantationen och Metal Gear­serien. Canaveros vetenskapliga arbete finkammas – och över allt hittas ledtrådar. En av Hideo Kojimas senaste tweets är en bild på en helikopter – med den tvetydiga texten ”heading off”. Någon upptäcker att Valery Spiridonov sägs arbeta som spelutvecklare. Forumtråden innehåller nu tusentals inlägg med ”bevis” för en av de mest galna PR-stuntsen spelbranschen någonsin sett. Forumiter börjar till och med ringa upp de inblandade i berättelsen för att komma närmare sanningen. Det går så där.

Om vi tar ett steg tillbaka inser vi exakt hur galet allt det här låter. Men när jag scrollar genom forumsidorna och hittar det ena anagrammet galnare än nästa, och nya fynd i vart och vartannat inlägg, börjar jag till slut se genialiteten i all den här galenskapen.

Och någonstans har Hideo Kojima själv bäddat för det här. När The Phantom Pain utannonserades för första gången sas det att det svenska spelföretaget Moby Dick Studios låg bakom spelet. Dess huvud(!)designer hette Joakim Mogren. Och han ställde upp i en intervju med hela huvudet i bandage. Problemet var bara att ingen i hela Sverige kände till Joakim eller Moby Dick. Allt visade var en bluff. Joakim är ett anagram för Kojima – och Kojima själv bekräftade snart bluffen.

Hur han gjorde det? Jo, genom att komma till presskonferensen med Joakim Mogrens bandagerade huvud under armen…

b2687d2228d616de2de3b2470e9da5fb80c302e3.jpg

Sanningen då? Har den samlade världspressen lurats – av gränslös tv­spels­PR? Kommer Valery få en ny kropp? Har Kojima på riktigt gått upp i rök?

Nej, det finns inte en chans att sanningen är lika bra som den här dikten. Och jag, jag vill helst bara fortsätta vara lurad.
 

Den här krönikan publicerades ursprungligen i P3 Spel, 25/4 2015

51 kommentarer | “Huvudtransplantationen som bara var en PR-bluff …eller?”

Skriv kommentar
Tillbaka upp
 1. Brother has been known for manufacturing Best printers and its services are enjoyed by a number of people,Solutions.brother.com/windows is a official website to download latest drivers.

 2. Brother has been known for manufacturing Best printers and its services are enjoyed by a number of people, You can Visit here to get latest and updated setup software for Brother USB and wireless all model printers or you can visit Solutions.brother.com/windows also.

 3. Canon has been known for manufacturing Best printers and its services are enjoyed by a number of people, You can Visit here to get latest and updated setup software for canon.com/ijsetup USB and wireless all model printers.

 4. Canon has been known for manufacturing Best printers and its services are enjoyed by a number of people, canon.com/ijsetup is a official website to download latest drivers.

 5. max miller skriver:

  Canon has been known for manufacturing printers and its services are enjoyed by a number of people. To get latest & updated drivers for canon printer all models, visit canon.com/ijsetup and download driver free.

 6. AOL offers a range of integrated products and properties including communication tools, services and subscription packages. http://www.aol.com offcial site is official website of AOL, here you will find solutions for your all types of AOL products.

 7. HP is one of the best printer Manufacturer company in the world and they provide best and rapid customer service. Call HP printer Customer service number to get help with all problems related to HP Printer.

 8. If your carrier allows it, you can view your APN settings in one of the following locations: Settings > Cellular > Cellular Data Options > Cellular Network. Settings > Mobile Data > Mobile Data Options > Mobile Data Network

 9. Manage LTE, Network, LAN, Wi-Fi, Storage, User Management, Firmware Upgrade, Apps Management, WPS and advance settings. jiofi.local.html Login

 10. Patty skriver:

  Thanks for the nice blog. tacticool mod apk

 11. Charlotte skriver:

  A very interesting article to read.

 12. Amanda skriver:

  We should be more interested in this type of content, thank you very much for creating it and for sharing it

 13. Ana skriver:

  The information is accurate and very useful, it is always good to have this type of content, I really appreciate you sharing it

 14. carmen skriver:

  Your creations are always beautiful, thanks for sharing them

 15. Fabiana skriver:

  The truth is I like to find articles that nourish you… thanks for the post.

 16. Alejandra skriver:

  Very good management of information, the text keeps you focused from start to finish, thanks for sharing

 17. Anabelle skriver:

  Hello, I find your post very interesting. The information it contains is very useful and entertaining, thank you for sharing your ideas with us, it is very helpful!

 18. Mariana skriver:

  Very good articles, excellent blog, I really liked the photos, they are very pretty.

 19. Michelle skriver:

  I appreciate the hard work you put into your blog and the detailed information you present.

 20. Samara skriver:

  Thank you for sharing this type of content, it is always good to read valuable information

 21. Catherina skriver:

  It is my first visit to your blog, and I am very impressed with the articles that you serve. Give adequate knowledge for me. Thank you for sharing useful material. I will be back for the more great post.

 22. Amanda skriver:

  🙌 I truly appreciate the effort you’ve poured into your blog, presenting detailed information with such precision. The adept management of information keeps the reader focused from start to finish — a testament to your excellent work.

 23. Katherine skriver:

  🌟 Your blog is a treasure trove of well-organized information! The meticulous approach to detail ensures a captivating read from beginning to end. Thanks for sharing your wealth of knowledge!

 24. Anabelle skriver:

  👏 I’ve been following your blog for a while now, and I must say, your commitment to delivering comprehensive yet accessible information is truly commendable. The way you organize and present details makes for an enjoyable and informative read. Thanks a bunch for consistently producing such fantastic content!

 25. Catherina skriver:

  I just wanted to drop by and express my gratitude for the tremendous effort you’ve put into your blog. The detailed information you provide is not only enlightening but also presented in such a way that keeps readers like me engaged from the first word to the last

 26. Teresa skriver:

  Just a quick note to express my appreciation for your standout blog. Your meticulous curation and engaging style make it a reliable source of valuable information and inspiration. Thanks for create it

 27. Vanessa skriver:

  Tack, din kommentar publiceras när den godkänts av en redaktör.

 28. Raymond skriver:

  I just wanted to drop by and express my gratitude for the tremendous
  effort you’ve put into your blog. The detailed information you provide
  is not only enlightening but also presented in such a way that keeps
  readers like me engaged from the first word to the last.
  DESIGN

 29. Petter skriver:

  I’ve been following your blog for a while now, and I must say, your commitment to delivering comprehensive yet accessible information is truly commendable.
  DESIGN

 30. Rose skriver:

  I just wanted to drop a note and let you know how much I appreciate your blog. The careful curation of information, combined with your knack for keeping things engaging, makes it a standout in the blogosphere. Your dedication to providing valuable content does not go unnoticed — thanks for being a reliable source of information and
  inspiration!.
  DESIGN

 31. Franklin skriver:

  Your blog is a treasure trove of well-organized information! The meticulous approach to detail ensures a captivating read from beginning to end. Thanks for sharing your wealth of knowledge!
  DESIGN

 32. Michael George skriver:

  Your blog is a haven of valuable information! The seamless flow of details and your adept management of content make it a pleasure to read. Thank you for consistently delivering such high-quality content.
  DESIGN

 33. Angela skriver:

  Your blog is a treasure trove of well-organized information! The
  meticulous approach to detail ensures a captivating read from
  beginning to end. Thanks for sharing your wealth of knowledge!

 34. annie watts skriver:

  Your commitment to delivering valuable insights and engaging content shines through every post. Thanks a million for sharing your expertise! Looking forward to more captivating reads.
  realty

 35. Mary skriver:

  Your dedication to providing valuable content does not go unnoticed

  thanks for being a reliable source of information and inspiration!

 36. Bartolome skriver:

  Thank you for sharing this type of content, it is always good to read valuable information
  INFO

 37. diana gosling skriver:

  Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.
  BLOG

 38. francis yenkins skriver:

  A sincere thank you for the dedication you’ve put into crafting such an informative blog. The clarity in your writing and well-structured content make for a compelling and enjoyable read. Keep up the fantastic work!
  PHOTO

 39. berrios luigi skriver:

  I just wanted to drop a note and let you know how much I appreciate your blog. The careful curation of information, combined with your knack for keeping things engaging, makes it a standout in the blogosphere. Your dedication to providing valuable content does not go unnoticed — thanks for being a reliable source of information and inspiration!
  WEDDING

 40. Catherina skriver:

  🌟 Your blog is a treasure trove of well-organized information! The meticulous approach to detail ensures a captivating read from beginning to end. Thanks for sharing your wealth of knowledge!

 41. Vanessa skriver:

  Impressed by the quality of your content. Each entry showcases your dedication and passion. Looking forward to more inspiration from your blog!

 42. Angela skriver:

  Your blog is a breath of fresh air! The way you present detailed
  information is both refreshing and engaging. Thanks a bunch for
  sharing your expertise in such an accessible manner.

  web

 43. Alice skriver:

  Your blog is a treasure trove of well-organized information! The

 44. Petter skriver:

  It’s evident that you put thought and effort into each post, and I
  wanted to take a moment to express my gratitude for making learning so
  accessible and enjoyable.

 45. sofi skriver:

  A sincere thank you for the dedication you’ve put into crafting such
  an informative blog. The clarity in your writing and well-structured
  content make for a compelling and enjoyable read. Keep up the
  fantastic work

 46. Raymond skriver:

  Thank you for sharing this type of content, it is always good to
  read valuable information. I appreciate the hard work you put into your blog and the detailed
  information you present.

 47. karine skriver:

  I just wanted to drop a note and let you know how much I appreciate
  your blog. The careful curation of information, combined with your
  knack for keeping things engaging, makes it a standout in the
  blogosphere. Your dedication to providing valuable content does not go
  unnoticed — thanks for being a reliable source of information and
  inspiration!

 48. Elizabeth skriver:

  Your blog is a treasure trove of well-organized information! The
  meticulous approach to detail ensures a captivating read from
  beginning to end. Thanks for sharing your wealth of knowledge!

 49. I love the way you write and share your niche!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentarer på ng.se granskas i efterhand. Allt innehåll som vi bedömer som olagligt, liksom personliga påhopp, rasisiskt, sexistiskt eller på något sätt stötande kommer att raderas.

Vi polisanmäler alla kommentarer som bryter mot svensk lag. Detta för att värna om våra skribenter och läsare.

Skriv kommentar
Tillbaka upp